Social/fest udvalg: Ole Bjerg og Palshøj

 • Arrangerer sæsonafslutningsfest – på aftenen for det sidste stævne i tri cuppen
 • Arrangere Julefrokost (et godt udgangspunkt er at vælge en lørdag i december, da virksomheder sædvanligvis holder julefrokost på en fredag) inkl. overrækkelse af prisen for årets triathlet (sportslig pris) samt prisen som årets TTH’er (generel/social pris).
 • Gå efter at kunne afholde en afdeling af tri cuppen på julefrokost dagen
 • Andre sociale aktiviteter og klubaftner (Foredrag, værkstedsaften, intro til nye medlemmer, etc.).
 • Prioriter sociale arrangementer i vinter månederne.
 • Koordinering med Træningsudvalget omkring sociale arrangementer.

Trænings udvalg: Lars Ole Jespersen, Leon Eggertsen, Christian Weyergang og John Søndergaard

 • Arrangere træningsopstart (Forår (1. weekend i April - Racer), Efterår (1. weekend i Oktober - MTB)).
  (I samarbejde med Socialudvalget).
 • Planlægge træningsaktiviteter (skiftetræning, fællestræning, evt. fælles deltagelse i stævner osv.) for hvert ½ år.
 • Lægge træningsplaner som kan anvendes til fællestræningen (Intervaller, russerkørsel, holdkørsel, enkeltstart, jagtstart mm.).
 • Cykel turledere. Træningsudvalget sørger for at finde turledere til de fælles cykelture.
  Ansvarlig for at finde rute og sørger for en god afvikling af weekendcykelturene. Også ansvarlig for at informere om weekendens cykeltur på Facebook gruppen senest torsdag.
 • Arrangere skiftetræning.
 • I samråd med bestyrelsen tage initiativ til fælles træning.
 • Indsende EP formularer til Dtrif for relevante trænings arrangementer.

Webmaster Hjemmeside: Flemming Laursen

 • Opdaterer og vedligeholde hjemmesiderne (tth.dk, herningtri.dk, kvindetri.dk)
 • Deltage i et årligt bestyrelsesmøde (Hvis nødvendigt)
 • Hjælpe med at udvikle hjemmesiden
 • Ligge resultatliste og evt. billeder på hjemmeside efter vores to tri stævner

Materialeudvalg: Leon Eggertsen

 • Holder styr på materialer og får fornyet evt. beskadiget materiel.
 • Ansvarlig for at finde opmagasinerings muligheder til materiel.

Klubtøj: Anders toft Rosenlund og Svende Mikkelsen

 • Ansvarlig for udarbejdelse af designforslag (Skal afklares med bestyrelsen).
 • Ansvarlig for leverandørvalg.
 • Ansvarlig for koordinering af salg af klubtøj.
 • Give besked til dtrif vedr. udseende og sponsorer. (Måske ikke nødvendigt længere).
 • Sende tøj til Trykning og aflevere det efter trykning.
 • Holde styr på sponsorer og logoer. (Skal afklares med bestyrelsen).
 • Tjekke pris på fakturaen.

Revisor: Inge Hjøllund
Revisor suppleant: Heidi Mikkelsen

Bestyrelses suppleant: Christian Weyergang